sponsor

Search on my site

Loading...

Follow me on Facebook

Sunday, January 10, 2010

Why we have to read book? ทำไมต้องอ่านหนังสือ?...

 Man from brute animals straight out ... read ... write ... A man is better than a brute animal ... Watching television ... look ... listen ... no imagination ... because they say the data is already ... IMAGINE no more ...
Media and on television, alternating ... ... cutting back and forth ... back and forth ...

But ... a movie ... but we focus on ... the movie will tell ... From start to finish ... TV ... There are many stories overflowing amount of information it ... Out of focus ... focus ... like movies ...

Speeches of scientists ... ... ... META great genius of the world ... Speeches of ... ... steam Einstein scientists ... Api Maha Al-e world ... intelligent ... said ... "Imagination is more important than knowledge ... ...." Such as the theory of scientific discovery ... ... Option 1 ... Over time ... the inventor of scientific theories ... ... ... Type 2 2 ... ... and theories to replace the pedal ... ... theories that one ... ... A theory that has no value anymore ... Despite the knowledge that a theory ... ... ... well ... basic Thep learned ... But over time ... A theory that replaces the 2 ... ... knowledge of the theory that one ... no difference to the waste ... ... But ... "Imagine" ... ... is ... the key to the discovery of new theories ... To clear out the wager ... ... ... ridicule the old theory ... As the two theories ... ... ... replacing a theory that one. So ... "Imagination is more important than knowledge ... ...."

Listen ... just an illusion ... as well ... but there are limits ... It must concentrate ... ... if the speed ... it will be difficult to listen to ... Such as lectures ... speed ... speed ... faster ... faster ... Music And if it is ... we live commentary to accelerate the speaker ... the speaker as soon as we have it ... Because ... we do not hear a single sitting ... all people in the theater ... I'm all ears ... Some people want to speed ... ... ... 1 hour lecture assumed to be a summary ... Main idea is ... impatient ... it can not wait ... Stop listening to in the end ... But just an illusion ... read ... read ... and truly unlimited ... Each reads slow speed is not the same ... ... the need for speed can skim through ... ... Or Jump to jump to the content they want to know ... ... Make comprehension in a short time ... If the description is the format ... CD ... and form a book ... Impatient people who want to speed ... ... ... teens will choose books to read faster ... because ... In less than ... Take the time to do other than ... Do not have to be patient ... listen to an hour. Because the information ... information ... it is too much overflow ... ... To choose one that really needs ... The waste of energy ... Listen ... ... Read more ... Reading ... it is a way more interesting than the ... ... in drug information ... For example ... people who read books ... Harry. Potter ... imagination is wide ... But to see the movie version ... did not enjoy ... Imagine not liking it ... imagine yourself as ... Read ... so cool ... ... ... Thep immortal ... ... Reading ... it's because the ladies ... infinite ... And ... ... limitless imagination is more important than knowledge ... ...

Students must read ... ... ... Essay Students must read ... ... ... s report ... Unemployed people to read ... ... resume. Workers ... have to read the report ... ... Top Management Planning ... ... to read ... Marketers ... Ad ... Must Read ... CEO ... ... to read the policy ... Teachers ... teachers ... To read the book ... ... book ... Speaker ... to read the script ... ... before speaking ... Idiot ... must read ... ways to make my stupid ... Smart people ... must read ... ways to make yourself more intelligent any more ...มนุษย์ต่างจากสัตว์เดียรัจฉานตรง...อ่านออก...เขียนได้...
เป็นมนุษย์ย่อมดีกว่าเป็นสัตว์เดียรัจฉาน...
การดูโทรทัศน์...ดู...ฟัง...ไร้จินตนาการ...เพราะข้อมูลก็บอกอยู่แล้ว...
ไม่ต้องจินตนาการต่อ...
และสื่อในโทรทัศน์...ตัดสลับกัน...ไปมา...ไปมา...

แต่ถ้า...เป็นการดูหนัง...เราโฟกัสแต่เรื่อง...ที่หนังจะบอก...
ตั้งแต่ต้นจนจบ...โทรทัศน์มีหลายเรื่องราว...ปริมาณข้อมูลมันล้น...
ไม่โฟกัส...จดจ่อ...เหมือนหนัง...

วาทะของ...นักวิทยาศาสตร์...อภิมหาอัจฉริยะ...ของโลก...
วาทะของ...ไอน์สไตน์...นักวิทยาศาสตร์...
อภิมหาอัจริยะ...ของโลก...กล่าวว่า...
“จินตนาการ...สำคัญกว่าความรู้...”
เช่นมีผู้คิดค้น...ทฤษฎีวิทยาศาสตร์...แบบที่1...
เวลาผ่านไป...มีผู้คิดค้น...ทฤษฎีวิทยาศาสตร์...แบบที่2...
และ...ทฤษฎีที่2...มาเหยียบ...แทนที่...ทฤษฎีแบบที่1...
ทฤษฎีที่1...จึงไม่มีค่าอีกต่อไป...
แม้จะมีความรู้...เรื่องทฤษฎีที่1...ดี...แตกฉาน...ขั้นเทพ...
แต่เวลาผ่านไป...
มีทฤษฎีที่2...มาแทนที่...ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่1...ไม่ต่างอะไรกับ...ขยะ...
แต่...”จินตนาการ” ...คือ...กุญแจของการ...คิดค้นทฤษฎีใหม่ๆ...
ให้ออกมาหักล้าง...เกทับ...เยาะเย้ย...ทฤษฎีเก่าๆ...
ดังที่...ทฤษฎีแบบที่2...มาแทนที่...ทฤษฎีแบบที่1
ดังนั้น...”จินตนาการ...สำคัญกว่าความรู้...”

การฟัง...ได้จินตนาการ...เหมือนกัน...แต่ยังมีขีดจำกัด...
เพราะ...ต้องมีสมาธิจดจ่อ...ถ้าไปเร่งความเร็ว...ก็จะยากแก่การฟัง...
เช่น...เร่งความเร็วการบรรยาย...ให้เร็วขึ้น...เร่งความเร็วเพลง...ให้เร็วขึ้น...
และถ้ายิ่งเป็นการบรรยายสด...เราไปเร่งผู้บรรยาย...ให้บรรยายเร็วตามเราได้เลย...
เพราะ...เราไม่ได้นั่งฟังคนเดียว...ทุกคนในห้องบรรยาย...ก็กำลังฟังอยู่...
บางคน...ต้องการความเร็ว...สมมุติการบรรยาย1ชั่วโมง...ถึงจะสามารถสรุป...
ใจความสำคัญได้...ใจร้อน...จะรอไม่ไหว...
เลิกฟังไปในที่สุด...
แต่การอ่าน...อ่าน...ได้จินตนาการ...และไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริง...
แต่ละคนอ่านช้าเร็วไม่เท่ากัน...คนที่ต้องการความเร็ว...สามารถอ่านผ่านๆ...
หรือกระโดดไป...กระโดดมา...ตามเนื้อหาที่ต้องการรู้...
ทำให้จับใจความได้ในเวลาอันสั้น...
ถ้าการบรรยายนั้น...มีรูปแบบCD...และรูปแบบหนังสือ...
คนที่ต้องการความเร็ว...ใจร้อน...วัยรุ่น...จะเลือกอ่านหนังสือ...เพราะเร็วกว่า...
ใช้เวลาน้อยกว่า...เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า...
ไม่ต้องมาอดทนรอ...ฟัง1ชั่วโมง
เพราะข้อมูล...ข่าวสาร...มันมีมากมายจนล้น...
ต้องเลือก...อันที่ตรงกับความต้องการจริงๆ...
การฟัง...เสียพลังงาน...มากกว่า...การอ่าน...
การอ่าน...จึงเป็นวิธีการที่...น่าสนใจกว่า...ในการเสพข้อมูล...
เช่น...คนที่อ่านหนังสือ...แฮร์รี่ พอตเตอร์...จินตนาการจะกว้างไกล...
แต่พอไปดูเวอร์ชั่นหนัง...กลับไม่สนุก...
เพราะจินตนาการไม่โดนใจ...เท่ากับจินตนาการเอง...
การอ่าน...จึง...เทพ...เจ๋ง...อมตะ...
เพราะ...การอ่าน...ทำให้เกิดจินตนาการ...ไร้ขีดจำกัด...
และ...จินตนาการ...ไร้ขีดจำกัด...สำคัญกว่าความรู้...

นักเรียน... ต้องอ่าน... เรียงความ...
นักศึกษา... ต้องอ่าน... รายงาน...วิทยานิพนธ์...
คนตกงาน... ต้องอ่าน... จดหมายสมัครงาน
คนทำงาน... ต้องอ่าน... รายงาน...
นักบริหาร... ต้องอ่าน... แผนงาน...
นักการตลาด... ต้องอ่าน... โฆษณา...
CEO... ต้องอ่าน... นโยบาย...
ครู...อาจารย์... ต้องอ่าน... หนังสือ...ตำรา...
นักพูด... ต้องอ่าน... สคริปต์...ก่อนการพูด...
คนโง่... ต้องอ่าน... วิธีที่จะทำให้หายโง่...
คนฉลาด... ต้องอ่าน... วิธีที่จะทำให้ตัวเองฉลาดยิ่งๆขึ้นไป...